Budući da se radi o prvoj zvaničnoj posjeti SIPA-i direktora Policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Stanić je na sastanku prezentovao nadležnosti i organizacionu strukturu SIPA-e i njenu ulogu u bezbjednosnom sistemu Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji koja je ocijenjena kao uspješna, te o modalitetima unapređenja buduće saradnje.

Kao znak zahvalnosti na dosadašnjoj uspješnoj saradnji, direktoru Policije Republike Srbije uručeno je priznanje Srebrni reljefni amblem SIPA.