Milovanovićeva je navela da je riječ o 32 ljetopisa, koja se nalaze u originalu u Pedagoškom muzeju, gdje su pohranjeni najmanje 40 godina.

Ona je istakla da je izložba svjedočanstvo o jedinstvu srpskog naroda, o čuvanju ćirilice, o školovanju mladog naraštaja koji će kasnije postati srpska elita.

"Za ova 32 ljetopisa možete saznati celokupnu istoriju te škole, ali ne samo škole, jer tu je upisan i društveni život. Ako se vratimo na taj period, većina nas zna da su se škole same finansirale uz pomoć bogatih trgovaca, mecena, da su knjige dolazile iz Srbije, a učitelji iz Dalmacije i Vojvodine", rekla je Milovanovićeva.

Prema njenim riječima, u ljetopisima je materijalni dokaz o postojanju i radu škole u tom trenutku.

Izložba ljetopisa je postavljena u Galeriji "Petar Lubarda" u Andrićevom institutu.

Gorica Ćećez iz Galerije "Petar Lubarda" rekla je da ova izložba svjedoči o borbi srpskog naroda za pravo na obrazovanje i očuvanje srpskog jezika i pisma.

Ona smatra da njeno prikazivanje u Andrićevom insitutu doprinosi razvoju zdravijeg i održivijeg kulturnog identiteta srpskog naroda sa obje strane Drine.

Ćećezova je napomenuo kako kontinuiranim radom oblikuju gradsku kulturno-umjetničku sliku, te da su u predhodnom periodu pristupili realizaciji značajnih izložbi referentnih umjetnika domaće likovne scene.

Ona je dodala da je galerija, pored umjetničkih, nerijetko bila domaćin dokumentarnim izložbama priređenim u saradnji sa mnogobrojnim arhivima, muzejima i drugim ustanovama od opšteg nacionalnog značaja.