Metodom neposredne pogodbe, na prodaju je ponuđena upravna zgrada "Naftagas montaže", objekat sa restoranom i oprema u Zrenjaninu, u procenjenoj vrednosti 170.739.717 dinara, uz napomenu da je rok za dostavu ponuda 2. decembar i da pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Stečajni postupak u "Naftagas montaži", nekada jednoj od najmoćnijih firmi za proizvodnju i montažu magistralnih gasovoda, otvoren je u junu 2010. godine, a zrenjaninske montažere koji su uspešno izgradili oko 8.000 kilometara magistralnih gasovoda i naftovoda u Srbiji i okolnim zemljama, zadesila je sudbina brojnih gigantskih kompanija koje su se raspale u procesu tranzicije.