U Akcionom planu zapošljavanja za period od 2019 – 2023. godine navodi se da su na kraju prošle godine na evidenciji Zavoda u Bijeljini evidentirana 4 nezaposlena sa diplomom doktora nauka, od čega su 2 lica žene.

To je povećanje za 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu i 100% u odnosu na ranije godine, kada na birou nije bilo doktora nauka.

S druge strane, povećan je i broj nezaposlenih magistara, te ih je zaključno sa krajem 2018. godine na evidenciji bilo 10, od čega čak sedam žena.