RIM - Sve više raznih vrsta i veličina plovila, barki, gumenih čamaca, jedrenjaka i sve veći broj migranata kreće ka Italiji sa libijske obale, u poslednjih 48 sati u traženju „sigurne luke“ njih preko 600 i sve je veći broj brodova nevladinih organizacija koji pružaju pomoć, tako da se polovina od tih osoba za sada nalazi na tri broda.

Njih 367, među njima veliki broj žena i maloletne dece bez pratnje, nalazi se na brodovima kojima upravlja „Sos Mediteran“ i „Lekari bez granica“, tako je spašeno u tri intervencije 215 osoba i nalaze se na brodu „Okean Viking“, 73 na „Open Armas“ i 79 na „Aita Mare“. Osim tog broja 70 lica spasila je Malta po dojavi „Alarm Fona“ jutros u zoru. Brodovi sa 367 osoba odbijaju da ih vrate na libijsku obalu i traže da ih primi Italija. Ostali su vraćeni natrag po odluci libijske obalske straže.

Pojačani talas bežanja preko mora pripisuje se i zaoštravanju sukoba i bombardovanju Tripolija i okoline. I tako se u kontinuitetu susreće sa problemom ilegalnog prevoza sa libijskih obala, na moru je uočeno deset gumenjaka, samo što su stigle dve barke sa oko stotinu imigranata na ostrvo Lampeduza stigla je i treća sa 37 osoba u malu luku u unutrašnjosti ostrva. Žrtve su u tom neregularnom i haotičnom putovanju neminovne, tako se dogodilo i sa jednom barkom koja je počela da tone a koju je uočio ribar ali kasno, nastradalo je 67 osoba a spašeno njih 30 u libijskom zalivu.

I takav priliv imigranata nije evidentan samo sa libijskih obala sve je prisutniji fenomen polazaka sa libijskih obala ka Tunisu i potom ka Italiji, tako je obalska straža iz grada Đerba u Tunisu priskočila u pomoć jer su se našlo u nevolji 43 osobe, a krenuli su tim putem prema Italiji, među njima su Etiopljani, Eritrejci, Somalijci.

Više je nego alarmantan još jedan podatak kojeg je objavilo italijansko Ministarstvo Unutrašnjih poslova: samo u nekoliko poslednjih meseci došlo je do ogromnog porasta protoka migranata iz Tunisa, sa datumom njih 2557 nalazi se u Italiji, iskrcali su se ilegalno na italijanske obale.

Italija odaje zahvalnost Tunisu za nastojanje u obuzdavanju takvog protoka i traži se urgentno intenzifikovanje bilateralnih odnosa između dve zemlje radi suzbijanja ovog fenomena, jer ne postoji bilo kakav razlog da se tim licima koja mogu da zatraže politički azil on i dodeli, kako inače prozilazi iz izveštaja tuniskog ambasadora u Italiji o njihovim zahtevima. Radiće se intenzivno na primeni pravila za isporučuvanje takvih lica matičnoj državi.