Zbog toga sve auto kompanije pokušavaju da pronađu alternativne metode energije koje će iskoristiti kako bi pokretali automobile budućnosti. Iako svi smatraju da budućnost leži u električnim agregatima, BMW ima ideju koja je možda čudna i smiješna, ali koja zapravo može donjeti rezultate.

BMW je konstruisao mašinu koja od kravljeg izmeta proizvodi električnu energiju.

Iz kompanije BMW kažu da su na ovaj način uspjeli da ubiju dvije muve jednim udardem. Poslije automobila, najveći zagađivači na planeti jeste stoka, odnosno izmet koji stvara metan koji odlazi u atmosferu i tako je zagađuje. BMW kompanija je zato pronašla način da izmet sagorjeva i da od njega dobija čistu električnu enerigju, koja je maltene besplatna.

Mašina koja od izmeta dobija energiju već je patentirana i testirana i pokazala je vrlo obećavajuće rezultate. BMW planira da ovakve mašine raspodjeli u svim većim mesnim industrijama, gdje se gaje veliki brojevi stoke i da njihov izmet iskoristi za stvaranje energije koja će se koristiti za punjenje elektro automobila.

(Autoexclusive.rs)