Panto Pantić, predsjendik ovog udruženja, kaže da će izložba biti otvorena do 20. Decembra.

“ U našem udruženju okupljen je veliki broj likovnih stvaralaca, a svake godine pridružuju nam se i novi, mlađi članovi. Na ovoj izložbi zastupljeno je osamdesetak radova od trideset autora. Zastupljene su sve likovne tehnike. Ovo je, na neki način, u proteklih desetak godina postalo i regionalno udruženje, jer okupljamo i članove iz susjednih gradova. Nemamo vlastite prostorije, ali se nadamo da će i to pitanje uskoro biti riješeno“, izjavio je Panto Pantić.

Milijanko Miholjčić, kustos galerije Centra za kulturu „Semberija“ istakao je da je ovo tradicionalna likovna izložba na kojoj izlažu brojni likovni stvaraoci koji, uglavnom, nisu završili umjetničke i likovne akademije, ali su i u oblasti amaterskog likovnog stvaralaštva postigli zavidne rezultate.

„Nismo pogriješili što smo članovima ovog udruženja ustupili galerijski prostor u kome isključivo izlažu profesionalni umjetnici.  Izložba u ovom decembarskom terminu je potvrdila svoju opravdanost. Iz godine u godinu evidentan je napredak u likovnom sazrijevanju pojedinih umjetnika.  Mislim da Panto Pantić odlično vodi ovo udruženje u kome su okupljeni kvalitetni likovni stvaraoci. Mnogi od njih, iako su počeli amaterski da slikaju, već sada se mogu  svojim djelima porediti sa nekim profesionalcima, imajući u vidu kvalitet njihovih radova. Grad treba da pomogne ovakva udruženja, jer je Bijeljina odavno postala rasadnik kreativnih i darovitih likovnih stvaralaca“, kaže Milijanko Miholjčić.