Donirana sredstava su uplaćena na račun Crvenog krsta putem koga idu sve uplate za ovu humanitarnu akciju.
 
Očekuje se da će respirator stići u narednim danima u bolnicu i stavljen u funkciju pomoći
oboljelim od COVID-19.
 
Članovi RK Bijeljina ističu da je ova akcija samo nastavak projekata u kojima RK Bijeljina
pokušava da našu sredinu učini boljom i omogući kvalitetniji život u našeg gradu.