Kako je potvrđeno "Nezavisnim", nakon žalbenog postupka, Šavija je osuđen na sedam godina, koliko je dobio i u prvostepenom postupku, a Milivojši je umanjena kazna i "odrezane" su mu tri godine zatvora.

"Žalbe tužilaštva i odbrane optuženog Šavije su odbijene kao neosnovane. Djelimično je uvažena žalba odbrane optuženog Milivojše i presuda je preinačena, te mu je kazna smanjena za četiri mjeseca", potvrdila je za "Nezavisne novine" Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda Republike Srpske.