Sjednica će se održati u 9 časova, u prostorijama Socijalističke partije Srpske.