Veliki broj odredaba formulisan je na osnovu dopuna Ustava Ruske Federacije kao što je ograničenje broja mandata na funkciji predsjednika države.

Novim zakonom je trenutnom predsjedniku omogućeno da provede još dva mandata na toj funkciji.

Zakonom je predviđeno i to da se za predsjednika može kandidovati bilo koji državljanin Rusije stariji od 35 godina, pod uslovom da ima stalni boravak u državi najmanje 25 godina i da nikada nije imao državljanstvo druge zemlje niti boravišnu dozvolu u inostranstvu.

Izuzetak od pravila predstavljaju građani koji imaju državljanstvo republike koja je u potpunosti ili djelimično postala dio Ruske Federacije, u skladu sa ustavnim zakonom, javio je TASS.

Inicijativa uvodi i pravilo da lice koje predsjedava Centralnoj izbornoj komisiji /CIK/ mora da ima više od 30 godina. Komisija može da povuče ovlaštenja regionalne izborne komisije koja je osnovana na inicijativu CIK-a, ali samo u slučaju da postoji motivisani zahtjev i da se imenuje novi kandidat.