Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH navodi da se obavezala da će povećati razmjenu informacija sa partnerima istomišljenicima o aktivnostima korumpiranih aktera i otežati korumpiranim akterima u BiH da steknu svoju stečenu dobit i investiraju ih u inostranstvo; boriti se za borce za borbu protiv korupcije u BiH, uključujući javne službenike, istraživačke novinare i civilno društvo, te nastaviti javni angažman u borbi protiv korupcije i njenog negativnog uticaja na BiH.

"Ambasador Erik Nelson sastao se 4. oktobra sa ambasadorima i drugim predstavnicima ambasada Austrije, Njemačke, Italije, Holandije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva kako bi razgovarali o alatima, metodama i najboljim praksama u podržavanju bolje budućnosti svih građana BiH do pozivanje korumpiranih aktera na odgovornost", naveli su iz Ambasade SAD u BiH.