Riječ je o prvoj tranši sredstava makrofinansijske pomoći, a Centralna banka izvršiće raspodjelu prema procentima utvrđenim u Memorandumu o razumijevanju EU i BiH, tako što će 61,5 odsto sredstava biti raspoređeno za Federaciju BiH, 37,5 odsto za Republiku Srpsku i jedan odsto za Brčko distrikt.

U saopštenju je navedeno da je Memorandum o razumijevanju EU i BiH potpisan s ciljem pružanja makrofinansijske pomoći zemljama u okviru proširenja i susjedstva, u kontekstu krize uzrokovane pandemijom virusa korona.

BiH je na raspolaganju makrofinansijska pomoć u iznosu do 250 miliona evra, u obliku zajma.

Ova pomoć EU dolazi uz resurse koje je zemlja dobila od međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora kao podršku ekonomskoj stabilizaciji i programu reformi.