Rekla je ovo danas u Vrhovnom sud Federacije BiH, Sunita Hindić (23) koja osuđena na tri po godine zatvora za ubistvo iz nehata Nine Ivankovića (55).

Juče je razmatrana žalba Tužilaštva HNK na presudu Kantonalnog suda u Mostaru od 31. maja ove godine.

Kako prenose federalni mediji, tužilac Dragan Stupar kazao je da je žalba podnesena zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivično-pravnoj sankciji.

Prema njegovim riječima, jedino je tačno utvrđeno to da su Hindić i Ivanković bili sami i da je Ivanković ubijen.

Kako pišu tamošnji mediji, tužilac je zatražio da se presuda ukine i Vrhovni sud FBiH preuzme predmet i donese konačnu odluku.

Nada Dalipagić, branilac Hindićeve smatra da je u presudi pravilno utvrđeno činjenično stanje i da Vrhovni sud FBiH treba da potvrdi prvostepenu presudu kojom je Hindić proglašena krivom za prouzrokovanje smrti iz nehata.

Kako je navela, na pištolju su pronađeni i tragovi Nine Ivankovića.

Podsjećamo da je Ivanković ubijen 4. oktobra 2019. godine u "Villi Ivanković" u mjestu Buna, a Sunita je najprije bila u bjekstvu ali se ubrzo predala policiji.

Prilikom bjega povrijedila je obe noge, zbog čega je neko vrijeme nosila gips.