Obrazlažući ovu odluku, Skoko je naveo da su neke od odluka na kojima se raspravlja na hitno zakazanoj posebnoj sjednici NS RS već prošle Savjet ministara BiH, a neke će tek da dođu pred Parlament BiH, gdje takođe postoje mehanizmi zaštite interesa Republike Srpske.

"Socijalistička partija Srpske će svaki put glasati za vitalni nacionalni interes, kada naš vitalni nacionalni interes bude stvarno ugrožen, a ovdje to nije slučaj. Da je zaista ugrožen nacionalni interes Republike Srpske, poslanici SPS bi ostali u sali i kao i svaki put do sada i borili bi se svim političkim sredstvima da odbranimo interese Srpske, jer je to osnovna politika SPS-a. Današnja posebna sjednica Narodne Skupštine Republike Srpske pretvorena je u pozorište i za nas je to degradiranje najvišeg zakonodavnog tijela Republike Srpske, a poznat je stav i politika SPS da nećemo da budemo akteri takvih dešavanja. Takođe, javnost mora da zna da našim neglasanjem nije spriječen dolazak konzulata Ruske federacije u Banjaluku, nego naprotiv, našim neglasanjem se omgućava dolazak konzulata, što je i prvobitno usvojeno", poručio je Skoko.

Pored poslanika SPS, skupštinsku salu su napustili i poslanici SDS i PDP, koji takođe neće učestvovati u glasanju.