"Ministarstvo je utvrdilo da se realizacijom projekta na navedenoj lokaciji ne mogu ispuniti uslovi zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, te da predmetna lokacija nije prihvatljiva, jer se nalazi na poljoprivrednom zemljištu i u neposrednoj blizini stambenih objekata. Uvažene su primjedbe drugih ministarstava, institucija i organizacija na odabranu lokaciju postrojenja, jer je predviđeno postrojenje usred obradivih površina i voćnjaka, čime bi zagađujuće materije ušle u lanac ishrane, a predmetna lokacija bi vremenom postajala sve zagađenija", stoji u saopštenju.

Ističu da je posebno prepoznat negativan stav lokalne zajednice prema spalionici koja je jasno stavila do znanja da je spremna i fizički spriječiti da se spalionica počne graditi.

Naime, na mirnom protesnom skupu održanom 17. oktobra u Mrtvici, mještani ovog i cijelog majevičkog kraja, kao i mnogobrojni mještani graničnih regija Posavine i Semberije glasno i jasno su rekli ne  namjeri firme "Zanni" iz Lukavca da gradi spalionicu medicinskog otpada.

Tada su pripremili i peticiju gdje je prikupljeno 1.700 potpisa uz 2.000 onlajn potpisa, koja je odnesena u resorna ministarstva.

"Ministarstvo je donijelo jedinu ispravnu odluku koju smo i očekivali - odbili su sve zahtjeve firme 'Zanni'. Ovakva odluka vraća nadu u naše institucije da rade u službi svojih građana, ali i očuvanja same prirode. Ovim putem želimo da poručimo svima koji 'vode bitke' za očuvanje svoje životne sredine da ne prepuštaju ništa slučaju, da stanu čvrsto u odbranu svoje zemlje, da budu složni i odlučni, prvo oni kao mještani, a još kad dobiju podršku sa strane rezultati neće izostati", poručili su mještani Mrtvice.