Ova lica su pronađena prilikom kontrole kretanja i boravka migranata na lokacijama Žegar, Vedro polje i Bakšaiš izvršene u utorak, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti BiH.

Kako navode, migranti su relocirani u privremeni prihvatni centar Lipa gdje im je pružena medicinska pomoć, izvršena identifikacija i registracija i obezbijeđeni smještaj, hrana i ostali proizvodi.

Pojašnjavaju da je kontrola migranata izvršena radi njihovog izmještanja iz napuštenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa.

"Provedena aktivnost nastavak je kontinuiranih operativnih aktivnosti Službe za poslove sa strancima na izmještanju migranata iz improvizovanih smještajnih kapaciteta u privremene prihvatne centre s ciljem upravljanja migracijama", stoji u saopštenju.