Kandidatura Šarovića uslijedila je nakon što je Milan Miličević, aktuelni predsjednik Glavnog odbora odustao od kandidature za inokosnu funkciju. 
 
Glavni odbor SDS-a potvrdio je i liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamenta BiH.