Dok je faktor rizika broj jedan starost – on je češći kod ljudi starijih od 65 godina, faktori rizika koje možete promijeniti uključuju lošu ishranu, prekomernu konzumaciju alkohola i pušenje. Rana dijagnoza i liječenje mogu usporiti napredovanje bolesti i pomoći u poboljšanju kvaliteta života, što je važno i za negovatelje, piše Eat This Not That.

Pet ranih znakova ukazuju da nastaje demencija

1. Poteškoće sa komunikacijom

Postoji problem u razumijevanju razgovora, ponavljanje ili korišćenje pogrešnih riječi.

2. Problemi sa planiranjem i izvršnom funkcijom

 Poteškoće sa obavljanjem zadataka, planiranjem i izvršavanjem radnji koje sa sastoje iz nekoliko faza, poput kuvanja, recimo.

3. Promjene u raspoloženju i ponašanju

Pad kognitivnih funkcija, promene raspoloženja i ponašanja i gubitak nezavisnosti. Povlačenje u sebe, apatija.

4. Loše prosuđivanje i donošenje odluka

Mnogi ljudi sa demencijom imaju problema sa razumevanjem i obradom informacija, što otežava donošenje ispravnih odluka.

5. Promjene u prostornoj svijesti

Demencija utiče na sposobnost mozga da obrađuje informacije o udaljenosti i lokaciji, te se lako može desiti da se izgube.

Ako ste zabrinuti da vi ili neko koga poznajete možda imate demenciju, obavezno razgovarate sa svojim ljekarom.

(informer)