On je u Livnu rekao da je zastupljenost naroda iz sredina u kojima su u manjini od ključne važnosti te da neće popustiti ni milimetar kada je riječ o izmje-nama Izbornog zakona BiH i namjerama OHR-a da uvede prag od tri odsto.

Kada je riječ o odnosima s Hrvatima, Izetbegović je rekao da je potrebno graditi bolje odnose te da se bi-lo kakvi iskoraci u rješavanju pitanja Izbornog zako-na ne mogu riješiti pritiscima i ucjenama.

"Mi na te prijetnje i pritiske ne povijamo kičmu i nećemo je poviti. Da 400.000 Hrvata iz BiH živi u Hrvatskoj, dobili bi manje od desetine vlasti, a ovdje dobiju trećinu", rekao je Izetbegović.