Nakon što bude dogovoren početak ovog sudskog procesa, na redu bi prvo trebalo da bude čitanje optužnice i uvodnih riječi stranaka, te iznošenje dokaznog materijala od strane Tužilaštva BiH.

Iz Tužilaštva su ranije najavljeno da je u ovom predmetu predloženo saslušanje  277 svjedoka i više vještaka, te više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navodi optužnice.

Podsjećamo, optužnicom u predmetu "Dobrovoljačka" koja je podignuta 27. aprila ove godine, osim Ejupa Ganića, terete se Zaim Backović, Hamid Bahta, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdroba, Ismet Dahić i Mahir Žiška.

Navedena lica se terete da su 3. maja 1992. godine u Sarajevu izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN, odnosno preciznije rečeno, sumnjiče se da su u okviru svojih funkcija i ovlašćenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama, zajedno sa podređenima, planirali, podstrekavali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, pod pratnjom mirovnih snaga UN.

Optužnicom koju je potvrdio Sud BiH, Ganić i ostali se sumnjiče i da nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, te da su propustili da kazne izvršioce ubistava i ranjavanja, mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, da nisu spriječili ni kaznili izvršioce, te pomagali počiniocima nakon izvršenog zločina.