Protiv dnevnog reda bili su ministri iz reda Hrvata i to nakon što ostali ministri nisu htjeli na zahtjev Vjekoslava Bevande, ministra finansija i trezora BiH prihvatiti da se na dnevnom redu nađe i budžet institucija BiH za narednu godinu.

Iz Ministarstva finansija i trezora saopšteno je da je Bevanda naglasio da je neophodno da se svi budžeti donose na vrijeme, te da je to Ministrstvo svoj dio posla uradilo jer predstoje neodložne obaveze koje se mogu završiti samo usvajanjem budžeta. Takođe, Bevanda je istakao da je zabrinjavajuće i to što Fiskalni savjet nije usvojio Globalni okvir fiskalnog bilansa za period 2022. do 2025. godine iako je ranije Minsitarstvo finansija i trezora BiH taj prijedlog dalo na izjašnjavanje.

"To je bio razlog što sam uz budžet predložio nekoliko tačaka koje bi otkočile mnoge procese i omogućilo efikasno poslovanje Ministarstva finansija i trezora BiH i neometano funkcionisanje institucija BiH, a posebno i obaveza koje imamo prema zaposlenima nakon određenih zakonskih izmjena", naglasio je Bevanda.

On je dodao da je odbijanje članova Savjeta ministara BiH da se budžet za iduću godinu uvrsti u dnevni red dovelo do toga da ministri iz reda Hrvata glasaju protiv predloženog dnevnog reda.

Na dnevnom redu između ostalog trebao se naći i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda "Južna interkonekcija BiH i Republike Hrvatske" kao i Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između BiH i Republike Srbije o izgradnji plinovoda "Nova istočna interkonekcija BiH i Republike Srbije" na pravcu granica Srbija-BiH-Bijeljina-Banjaluka-Prijedor-Novi Grad.

Ova tačka dnevnog reda već nekoliko puta nije dobila podršku ministara u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu sjednice koja je odgođena nalazio se i zahtjev Mirsada Vilića za razrješenje s dužnosti direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zbog ispunjavanja uslova za penziju.