Šume u Republici Srpskoj godišnje obezbijede oko 875 miliona tona kiseonika, rečeno je Srni u Resoru šumarstva i lovstva u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Površina obraslog šumskog zemljišta iznosi 1.103.934 hektara ili 44,4 odsto od ukupne površine Republike Srpske.

"U svojini Republike Srpske nalazi se 73 odsto površine šuma, a 27 odsto je u privatnoj svojini", naveli su u Resoru šumarstva i lovstva.

Oko 60 odsto od ukupnog šumskog fonda Srpske nalazi se u planinskoj zoni /1.000-1.500 metara nadmorske visine/ sa dominacijom bukve i jele sa smrčom /71 odsto/, oko 36 odsto je u brdskoj zoni /500 do 1.000 metara nadmorske visine/ sa najvećim učešćem bukovih šuma /47 odsto/, dok je oko četiri odsto u nizijskoj zoni /niže od 500 metara nadmorske visine/ gdje dominiraju šume hrasta kitnjaka na površini od 95 odsto.

Iz Resora šumarstva navode da su šume i šumska zemljišta izložena djelovanju štetnih faktora sa vidljivim posljedicama za njihovu vitalnost i stabilnost.

Među njima su klimatski poremećaji uzrokovali sve učestalije ekstremno djelovanje abiotičkih faktora, pojavu i širenje invazivnih vrsta, promjenu bionomije štetnih insekata, sve veću zarazu biljnim bolestima, povećanje broja požara i opožarenih površina.

Poseban problem predstavlja, kako navode, proces sušenja šuma koji je uzrokovan sinergičnim djelovanjem klimatskih promjena i ostalih ugrožavajućih faktora kao što je opadanje imuniteta, fiziološko slabljenje stabala i potom sekundarni uticaji.