"Još od Drugog vatikanskog sabora, i sastanaka 1960-ih na kojima je modernizovana katolička crkva, pape su sazivale svjetske biskupe u Rim na nekoliko nedjelja da bi raspravljali o određenim temama, a na kraju sastanaka, biskupi bi glasali o konkretnim predlozima i izlagali ih papi, koji bi zatim sastavljao dokument uzimajući u obzir njihove stavove", prenosi AP.

Do sada su jedini koji su mogli da glasaju bili muškarci.

Ali prema novim izmjenama, pet redovničkih sestara pridružiće se petorici sveštenika kao predstavnici vjerskih redova sa pravom glasa.

Pored toga, papa je odlučio da imenuje 70 nebiskupskih članova sinoda, koji će takođe imati pravo glasa, i zatražio je da polovina njih budu žene.

"To je važna promjena, ali nije revolucija", izjavio je kardinal Žan-Klod Holerih, vrhovni organizator Sinoda.

AP navodi da je papa Franjo podržao zabranu Katoličke crkve da imenuje žene za sveštenike, ali je učinio više od bilo kog pape u posljednje vrijeme kako bi ženama dao veće učešće u donošenju odluka u crkvi.