Maksimalan iznos podsticaja koji se može dodijeliti privrednom subjektu je do 10.000 KM.

Pravo učešća imaju mala i srednja preduzeća registrovana za obavljanje proizvodne djelatnosti najmanje dvije godine, koja zapošljavaju najmanje tri radnika.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je podrška postojećim malim i srednjim preduzećima za unapređenje njihovog poslovanja kroz kreiranja novih radnih mjesta i investicije u opremu i unapređenje tehnologija procesa proizvodnje.

Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 25. maj.