Program NTC (Nikola Tesla centar) zasniva se na podizanju intelektualne sposobnosti djece, razvijanju brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja. NTC sistem učenja namjenjen je djeci svih uzrasta, izrađen u skladu sa najsavremenijim dostignućima iz oblasti neuronauka i neuropsihologije .

Dr Ranko Rajović je doktor specijalista interne medicine. Oblast kojom se bavi je neuroendokrinologija. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju,osnivač je Mense Jugoslavije (danas Srbije) i odsijeka za darovitu djecu NTC (Nikola Tesla centra). te član upravnog odbora direktora svjetske Mense i predsjednik Komiteta svjetske Mense za darovitu djecu.

Predavanje: ,,Glavni posao djeteta je da se igra”
Na predavanju, roditelji će moći da nauče zašto je glavni posao djeteta igra, ali će dobiti i odgovore na pitanja zašto je djeci teško da uče, koje su skrivene opasnosti novih tehnologija i kako da učenje bude igra.
Predavanje: 04.mart 2019. godine, 19:30 – 20:30 u Centru za kulturu ,,Filip Višnjić” Ugljevik
Besplatan ulaz uz ulaznicu koju možete preuzeti u Dječijem vrtiću ,,Duško Radović” ili u OŠ ,,Aleksa Šantić“ kod pedagoga.

Prijaviti se i pročitati detalje o učešću na predavanju i seminaru o NTC sistemu učenja možete putem linka: https://www.vrticugljevik.com