Vernici koji nose brojanice često ne znaju šta da rade sa njima kada ostare ili puknu, pa ih čuvaju jer smatraju da je greh baciti ih.

Pink.rs je potražio odgovor i dobio ga od crkvenjaka koji su nam ispričali da se stare brojanice donose u crkvu.

Kako su nam rekli, stari končani delovi se posle nekog vremena spaljuju, a krstići se čuvaju i recikliraju, i nikad se ne bacaju.

Ako ste čuvali svoje stare brojanice, sada znate šta vam je sa njima činiti.

Foto: Pink.rs/Marija Kotaraš

Molitva pomoću brojanica jedan je od najstarijih načina molitve, koji su naročito negovali pravoslavni monasi. Same brojanice imaju simbolički karakter. Obično su crne boje i time nas upućuju da vodimo trezven i ozbiljan život u neprestanom pokajanju. Brojanice su ispletene od čiste ovčije vune, što nas podseća da smo mi slovesne ovce Dobrog Pastira Gospoda Hrista koji je sam kao Jaganjac Gospodnji postradao za nas i izbavio nas od večne smrti.

Na kojoj ruci se nosi brojanica

Brojanica se nosi na levoj ruci, i to iz praktičnih razloga. Naime, dok se krstimo prilikom molitve, lakše je da se ona drži u levoj ruci. Naravno, nikakav problem nije da se brojanica nosi na desnoj ruci jer odabir ruke nije versko već praktično pitanje. Postoje i brojanice koje se nose oko vrata.

Male brojanice obično imaju 33 čvorića. Postoje i veće brojanice od po 50, 100 ili 300 čvorića. Po jednom starom predanju, bio je jedan monah koji je želeo da načini vunenu brojanicu da bi odbrojavao svoje molitve, ali đavo mu je stalno razvezivao čvoriće koje bi ispleo. Jednom mu se javio anđeo i naučio ga da plete čvorić koji se sastoji od sedam upletenih krstova. To je jedan od najkomplikovanijih čvorova na svetu. Ovakvu brojanicu đavo nije mogao da rasplete.

Kako se molimo pomoću brojanica

Pored molitva koje se nalaze u molitveniku i redovno se čitaju u određeno doba dana, Crkva Hristova blagosilja svojim vernicima da sve svoje molitve mogu nadopuniti ili zameniti kratkim molitvama koje se više puta učestalo i sabrano ponavljaju. One nam omogućavaju i pomažu da se lakše saberemo umom na same reči molitve kako nam um ne bi lutao.

Foto: Pink.rs/Marija Kotaraš

Kako se započinje molitva? Sabravši misli, uzmemo levom rukom kuglicu brojanice (ili krstić), držeći je lagano između palca i kažiprsta. Osenimo se znakom Časnog krsta desnom rukom i tiho počnemo odbrojavajući svaku pojedinu molitvu jednim čvorićem. Najčešća molitva kojom se molimo „na brojanice“ je takozvana ISUSOVA MOLITVA koja glasi:

GOSPODE, ISUSE HRISTE, SINE BOŽJI, POMILUJ ME GREŠNOGA!

ili u kraćem obliku:

GOSPODE, ISUSE HRISTE, POMILUJ ME!