Od kada je sveta i veka, stariji veruju da je današnja omladina nevaspitanija, bezobraznija i da im u odnosu na starije, nedostaje osnovno vaspitanje.

Milenijalci, naraštaj koji obuhvata rođene u ranim osamdesetim godinama pa sve do 1996, najčešće su dobijali ove nepopularne epitete.

Svaka generacija nosi neka svoja obeležja, a trenutno se najviše posmatraju takozvana "današnja deca", naraštaj pod koji potpadaju osobe rođene od 1997. godine pa nadalje.

Psiholozi sa Kalifornijskog univerziteta u Santa Barbari uporedili su ovu najnoviju generaciju sa milenijalcima i došli do zaključka da su "današnja deca" još gora!

Testirajući inteligenciju učesnika ove studije, a koji pripadaju gorepomenutoj grupaciji, njihov odnos prema autoritetima i generalno mišljenje o sebi, autori studije su zaključili da "današnja deca" imaju manje poštovanja prema starijima, pokazuju niži nivo inteligencije, kao i da su manje načitani u odnosu na "ozloglašene" milenijalce.

Zavisnici od kompjutera i tehnologije, besciljni, lenji, prepotentni - ovo su najčešći opisi koji se koriste za milenijalce. A najnovija istraživanja otkrila su zabrinjavajuće podatke.

Iako ih generacije pre njih smatraju lenjim i površnim, milenijaci su zapravo daleko obrazovaniji od novih naraštaja. Zanimljivo je i to što je otkriveno da što neko ima više samopouzdanja, bez obzira na realno obrazovanje i iskustvo, veće su šanse da će napredovati.

Naravno, za verodostojnost studije nisu bitni samo ispitanici, već i istraživači. Ideju za ovu studiju naučnici su dobili analizirajući ljude koji veruju da su "najbolji, najpametniji, najobrazovani" i sl.

U studiji je učestvovalo preko 3.458 osoba starosne dobi od 33 do 51 godine. Pored pitanja što ova grupa misli o današnjoj omladini ("današnjoj deci"), naučnici su ocenjivali i u kojoj meri su sami ispitanici sigurni u sebe, koliko sebe vrednuju, koliko su načitani i sl.

Kada su stigli rezultati, istraživači su došli do prilično jednostavnog obrasca: što je neko pametniji, veća je verovatnoća da će "današnju decu" smatrati glupljom; što su načitaniji - manje veruju da su mlađi naraštaji načitaniji; što imaju izraženiji autoritet - to više misle da su klinci nevaspitaniji i skloni nepoštovanju.

Generalno, analiza je pokazala da je ova generacija "današnje dece" u svakom pogledu gora od prethodnih.