Istraženi su stavovi građana o taksi na proizvode iz Srbije i BiH, o korekciji granica, o Zajednici srpskih opština i o elementima koje treba da sadrži konačni sporazum između Kosova i Srbije.

Prema istraživanju, većina građana, 59 odsto smatra da sljedeća Vlada ne bi trebala da suspenduje takse za BiH i Srbiju.

Prema etničkoj pripadnosti, 61 odsto anketiranih iz albanske zajednice dijeli ovo mišljenje, 56 odsto anketiranih iz ostalih nevećinskih zajednica i samo 10 odsto anketiranih iz srpske zajednice.

Oko 45 odsto anketiranih reklo je da im je jasno šta znači izraz "korekcija granica", 31 odsto je reklo da im je donekle jasno, a 20 odsto ispitanika je reklo da im nije jasno šta to znači.

Prema etničkoj pripadnosti, ovaj izraz je jasan za 47 odsto građana iz albanske zajednice, 20 odsto iz srpske zajednice i 23 odsto iz ostalih nevećinskih zajednica.

(B92)