Izvještaj objavljen u Kini u "Journal of Universiti of Zhejiang" pokazao je da se pacijenti liječeni tim lijekom nisu ništa bolje borili protiv virusa od onih koji su dobijali druge lijekove.

Testiranje je sprovedeno na grupi od 30 ljudi. Od njih 15 koji su dobili lijek protiv malarije nakon dvije nedelje 13 je bilo negativno a u drugoj grupi koja nije pila taj lijek 14.

"Bloomberg" navodi da je Hidroksihlorokin primjenjivan uz antibiotik u Francuskoj dobio na značaju zasnovanom na maloj kontroverznoj studiji sprovedenoj na 40 pacijenata.

U toj studiji, lijek je pomogao da organizmi 26 pacijenata pobijede virus, a što je potvrđeno brisom nosa.

Eksperti su kritikovali studiju, nazivajući je zanimljivom i dalekom od konačne.

"Bloomberg" podsjeća da je predsjednik Tramp više puta ponovio da je uvjeren da će taj lijek djelovati.

I potpredsjednik Majk Pens preporučio je lijek i rekao da ljekari mogu da ga daju iako zvanično nije za tu namjenu. Dodao je i da je predsjednik veoma optimističan po pitanju lijeka.

Stručnjaci, uključujući člana radne grupe za virus korona Bijele kuće Antoni Fauci, su izvještaje nazvali nepouzdanim jer se baziraju na ličnom iskustvu.

Rekli su da je potrebno dodatno istraživanje prije nego što se upotreba lijeka odobri.

Lijek se u Njujorku već daje mnogim hospitalizovanim pacijentima i pocinju obimnija ispitivanja, koja su deo širokih napora da se pronađe bilo šta što bi moglo djelovati protiv bolesti, piše "Bloomberg".

U studiji koju su vodili istraživači Odjeljenja za infektologiju i imunitet Šangajskog klinickog centra za javno zdravlje, 15 pacijenata koji nisu primili hidroksihlorokin konvencionalno je liječeno.

To uključuje mirovanje, kiseonik i antivirusne lijekove koji se preporučuju u kineskim smjernicama za liječenje, poput lopinavira i ritonavira, i po potrebi antibiotika.

Jedan pacijent liječen antimalarikom dobio je teške simptome.

Kod četiri pacijenta lijek je razvio dijareju i znakove potencijalnog oštećenja jetre, u poređenju sa trojicom koja su konvencionalno liječena.

Nadležni su zaključili da su potrebne dodatne studije na većem broju pacijenata da bi se u potpunosti istražili rizici i koristi.