Policijski uviđaj je u toku, a vozači se mole da budu strpljivi.