On kaže da je Đoković "sutra pozvan na razgovor".

Takođe je razmišljao da Đokovićevi advokati podnesu prijavu i izjavu pod zakletvom do sutra.

Sudija je počeo da ističe da svi savezni sudovi treba da nastoje da obezbede delotvornu i efikasnu isporuku pravde.

Đokovićev zastupnik Nikolas Vud traži da se privremeno obustavi odluka i da su spremni da podnesi žalbu već večeras.

Trenutno raspravljaju da li će proces biti prebačen drugom sudu.

Vud želi da ostane proces kod ovog sudije i da ne gube vreme na prebacivanje nekom drugom sudiji i drugom sudu

"Izuzetno dragocijeno, svaki minut koji imamo, prije nego što turnir počne u ponedjeljak“, kaže Đokovićev advokat, trudeći se da stvari budu što brže moguće.

Vud kaže da je to potpuno odvojen proces koji je doveo do odluke ministra za imigraciju Aleksa Hoka, u poređenju sa prethodnom odlukom koju je sud morao da razmotri.

Čini se da nema bilo kakvog predloga ili prijedloga da se Novak Đoković večeras zadrži u imigracionom pritvoru.

Vud je sugerisao da bi sudija mogao da naloži da Đoković sutra bude sa svojim advokatima da pomognu u slučaju.

On kaže da bi bilo "pomalo apsurdno" da se Đokoviću dozvoli da večeras ostane u svom smještaju, da bi se u subotu uveče dogodilo nešto drugačije.

Postoji jedan poseban osnov koji imaju na umu za izazov i drugi koji se mogu razmatrati.

On predlaže da podnesu svoje podneske rano sutra, a da Vlada odgovori do 22:00 sutra.