Iz Sipe je saopšteno da je od oktobra 2016. do februara ove godine na području BiH izvršeno pranje novca u iznosu većem od 7,4 miliona KM stečenih krivičnim djelima počinjenim na štetu većeg broja pravnih lica iz Slovenije.

Prilikom današnjeg pretresa poslovnih i stambenih objekata otkrivena je i privremeno oduzeta određena količina poslovne i bankovne dokumentacije, računari, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Osim toga, posredstvom banaka izvršena je i provjera računa i sefova osumnjičenih lica, te tom prilikom izvršena privremena obustava transakcija u iznosu 69.024 KM.

Današnja akcija rezultat je rada zajedničkog istražnog tima Sipe, Tužilaštva BiH i Specijalnog tužilaštva i policije Slovenije.