S obzirom da je situacija mnogo bolje nego prethodnih dana štab je donio Odluku da se od ponedjeljka nastavi sa redovnom nastavom u školama i vrtiću.

Vodostaj rijeke Une na teritoriji ove opštine je u opadanju, ali pripadnici Republičke uprave Civilne zaštite kao i sve lokalne službe su i dalje na terenu, a trenutno se ispumpava voda sa poplavljenog područja.

U Kostajnici je poplavljeno šest stambenih objekata, dva poslovna objekta, te garaže, pomoćni objekti i staje u 25 domaćinstava.

Poplavljeno je i sedam vikend kuća, teren Fudbalskog kluba "Partizan" i 450 hektara poljoprivrednog zemljišta pod usjevima.