"Svaki kardiološki pacijent mora da prestane da konzumira cigarete - to je nedvosmisleno jasno i ono što svaki ljekar savjetuje svojim pacijentima. Ipak, iskustvo iz ordinacija nam pokazuje da mnogi pacijenti nisu spremni da ostave cigarete, zbog toga nulta tolerancija ne može biti jedini pristup tim pacijantima. Ukoliko ne postoji nikakav način da pacijentu pomognemo da prestane pušiti ili pacijent insistira na nastavku konzumiranja cigareta, promjena načina konzumiranja duhana u vidu prelaska na uređaje koji zagrijavaju duhan je smislena, i prema preporukama svjetskih strukovnih udruženja treba biti dio savjetovanja u svakodnevnom kliničkom radu", poručila je prof. dr. Tamara Kovačević - Preradović, načelnica klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na simpozijumu Odabrane teme iz kardiologije, održanom proteklog vikenda na Jahorini.

U okviru sesije Pušenje i koronarna bolest srca doktorka je zajedno sa predavačima u panelu predstavila koncept nastanka arteroskleroze, odnosno začepljenja krvnih sudova nastalog plakom, koji može potpuno blokirati protok krvi i dovesti do komplikacija poput akutnog infarkta miokarda. Veliki značaj na razvoj ovih bolesti imaju faktori rizika na koje možemo uticati, a pušenje je jedan od glavnih.

"Dužnost svakog doktora je da napravi sve kako bi njegov pacijent ozdravio. U slučaju pušenja dužnost je svakog ljekara da napravi sve kako bi njegov pacijent ostavio cigarete. Međutim, ako u tome ne uspije, onda bi trebalo pronaći način ili alternativu koja mu može poboljšati život i smanjuje rizike na njihovo zdravlje", istakla je dr. Kovačević-Preradović.

Kako je naglasila, pušenje se smatra promjenjivim faktorom rizika za razvoj bolesti i smrtnost jer u teoriji svi pušači mogu da ostave cigarete, ali da je u stvarnosti situacija dosta složenija.

"U svijetu danas postoji više od milijardu pušača i pored toga što je štetnost pušenja gotovo opšte poznata. Za ovu populaciju pušača, mislim da je jasno da se pušenje ne može smatrati promjenjivim faktorom rizika i kod njih bi trebalo razmišljati o opcijama koje smanjuju štetnost pušenja, a to uključuje i alternative koje isporučuju nikotin bez izgaranja duhana. To rezultira smanjenjem količine toksičnih tvari kojoj je osoba izložena u poređenju s pušenjem cigarete", zaključila je dr. Tamara Kovačević-Preradović.