"Planirano je u budžetu distrikta da se u ovoj godini naplati 15,3 miliona KM poreza na dobit, a rebalansom je taj iznos uvećan za 2,2 miliona KM", istakla je Mihajlović, prenosi Fena.

Naglašava da je planirani iznos od 17,5 miliona KM već sada premašen.

Ona očekuje da se do kraja kalendarske godine ovaj iznos uveća za što je zaslužno ekonomsko kretanje u Brčkom.

Naplata poreza na dobit, kako je navela, uvećana je i zbog činjenice da u Distriktu posluje 151 pravno lice više u odnosu na postojeći broj.

"U 2022. godini planirali smo naplatu poreza na dobit u iznosu od 15,2 miliona KM, a do kraja te godine ostvarili smo 15,7 miliona KM", navela je Mihajlović, dodavši da je budžetom Distrikta za 2024. planirana naplata prihoda po istom osnovu u iznosu od 19 miliona KM.