Naime, u materijalima za drugu sjednicu Skupštine grada, među 51. tačkom dnevnog reda, našao se i prijedlog odluke o davanju saglasnosti navedenom udruženju za podizanje biste.

U odluci se navodi da je podizanje spomen biste Draži Mihajloviću planirano na Trgu Đenerala Draže Mihajlovića u Bijeljini.

“Finansijska sredstva za podizanje spomen biste obezbijediće Udruženej četnika veterana”, navodi se u prijedlogu odluke.