Dan republike se od Drugog svjetskog rata slavio na dan kada je održano Drugo zasjedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu. AVNOJ je tada konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, dok je kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti konstituisan Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je imao sva obilježja narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a Josipu Brozu Titu dodijeljena je titula "maršal Jugoslavije", na osnovu predloga koji je postavila slovenačka delegacija. Pored Dana Republike, državni praznici bili su i 1. i 2. januar (Nova godina), 1. i 2. maj (Praznik rada), 9. maj (Dan pobjede nad fašizmom) i 4. jul (Dan boraca).

Baš kao i Praznik rada i Dan mladosti, i Dan Republike je slavljen uz pompu, organizovane su svečane akademije, počasni plotuni, đaci su dobijali pionirske marame, dijeljeno je ordenje. Radnici su koristili priliku da odu do rodnog sela ili na kraće putovanje.

Sa raspadom SFRJ u svim njenim republikama je prestalo obilježavanje 29. novembra, osim u SR Jugoslaviji.

Od 1997. godine 29. novembar se u SRJ praznovao kao dan kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika. Ovaj datum je posljednji put bio neradan 2001. godine, a naredne je ukinut odlukom Savezne skupštine.

Danas Srbija ima pet državnih praznika - Novu godinu (1. i 2. januar), Sretenje - Dan državnosti Srbije (15. i 16. februar), Praznik rada (1. i 2. maj), Dan primirja u Prvom svetskom ratu (11. novembar) i Dan zastave - 15. septembra. Dan pobjede je i dalje praznik u Srbiji, ali se obelježava radno, piše Telegraf.rs.