I danas nekima budi nostalgična sjećanja, dok drugi ističu svoj kritički stav prema bivšoj državi i njenim tekovinama.

Bilo kako bilo, nesporno se radi o bitnom datumu iz ugla domaće istorije.

Tim povodom i poznati banjalučki istoričar Zoran Pejašinović na svom Facebook profilu objavio je čestitke koje su u povodu 29. novembra građanima uputili nekadašnji industrijski giganti iz Banjaluke- "Rudi Čajavec", "Jelšingrad" i "Boris Kidrič".

"Čajavec" se bavio proizvodnjom elektromašina i aparata, "Jelšingrad" je imao livnice čelika i tvornice alatnih mašina, a sličnom djelatnošću bavili su se i u "Kidriču".

Cijela bivša država 29. novembra slavila je godišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a koje je održano u Jajcu 1943. godine. 

Tada je, podsjetimo, ili naučimo mlađe, pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije, donijeta odluka o formiranju federalne Jugoslavije.

Nakon Drugog svjetskog rata, u dvoranama i salama širom Jugoslavije 29. novembra svečano se obilježavao Dan Republike, a đaci prvaci postajali su pioniri.

Na kraju i jedan interesantan detalj: S obzirom da se praznovao neradno, ovaj datum mnogima je u stvari bio - dan za svinjokolj.