Novoasfaltirani put sastoji se iz dva dijela od kojih  jedan putni pravac vodi do seoskog groblja što je mještanima Ravnog Polja veoma značajno budući da je put prema groblju ranije bio makadamski .

“Ravno Polje je možda bilo zapostavljeno što se tiče asfaltiranja  novih putnih pravaca. Ali evo, počeli smo sa asfaltiranjem ovih, da tako kažem poprečnih ulica i najavljujem da će ovdje svakako biti još projekata, još putnih pravaca…”-rekao je Načelnik.

On je podsjetio da je jedna od najznačajnijih  uloga lokalne uprave da obezbijedi što bolje uslove za život lokalnog stanovništva, kao  i da će se u narednom periodu realizovati značajni infrastrukturni projekti kako bi se doprinjelo poboljšanju uslova života na području opštine Ugljevik.