Na trećem mjestu je 1.162 Gacko, a slijedi Banjaluka, sa prosjekom plate nakon oporezivanja od 1.084 KM, navodi se u publikaciji Zavoda "Opštine i gradovi Republike Srpske".

Prosječna plata u Srpskoj u posmatranoj godini bila je 956 KM, koliko je iznosio i prosjek grada Zvornika.

Lokalne zajednice sa prosjekom plata većim od prosjeka u 2020. godini uglavnom su imale i pozitivan migracioni saldo, to jest, više se lica doselilo nego odselilo iz njih.

Kada se posmatra prirodni priraštaj u 2020. godini, samo su dvije lokalne zajednice imale pozitivnu vrijednost i to Laktaši sa plus 38 i Jezero sa plus jedan.

Najveći negativni prirodni priraštaj imali su Prijedor sa 587 i Bijeljina sa 579.

Najviše porodica sa petoro i više članova u 2020. godini bilo je u Banjaluci - 6.564, te 6.090 u Bijeljini.