Naime, Republici Srpskoj i OŠ "Sveti Sava" u Vrbanjcima, kod Kotor Varoša, naloženo je da uvedu nacionalnu grupu predmeta po bosanskom nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona u FBiH, te da zaposle ili angažuju nastavnike povratnike.

Takođe, Vrhovni sud obavezao je tužene da na ime naknade troškova postupka tužiocima isplate 22.460 KM.

Haris Kaniža, advokat koji zastupa djecu i roditelje, kazao je za federalne medije da je presrećan.

"Ovo je povijesna odluka Vrhovnog suda RS kada se radi o pravnim pitanjima iz oblasti diskriminacije i nejednakog postupanja, prava na obrazovanje na teritoriji RS, pitanja nacionalne grupe predmeta, prava povratnika, u ovom slučaju Bošnjaka", istakao je Kaniža.

Kaniža je naveo i da je sud naložio da se u tuženu školu uvede nacionalna grupa premeta bosanski jezik i književnost, priroda i društvo, historija, geografija, kao i da se ti predmeti izučavaju po bosanskom nastavnom planu i programu iz, kako je već navedeno, Zeničko-dobojsko kantona u FBiH, pošto je taj kanton geografski najbliži Kotor Varošu.