Karan je novinarima u Foči rekao da će MUP Srpske, nakon tragičnih dešavanja u Srbiji, pojačati one mjere koje je i do sada obavljao u saradnji sa drugim sektorima jer je riječ o multisektorskom pristupu, naročito kada su djeca u pitanju.

On je dodao da će se, prije svega, razmisliti o ponovom uvođenju školskih policajca, koji su se pokazali kao jako dobri.

Karan je napomenuo da MUP sa velikim brojem drugih sektora, resornih ministarstava, socijalnim ustanovama, školama, nastavnicima, lokalnim zajednicama već duži niz godina ima stalne projekte koji se odnose na edukaciju nastavnika, roditelja i đaka kada je riječ, prije svega, o vršnjačkom nasilju, specifičnom segmentu maloljetničke delinkvencije, opasnostima koje sa sobom nosi droga, oružje.

Prema njegovim riječima, prošle godine oko 300 pripadnika MUP-a je u tom smislu edukovalo 20.000 učenika osnovnih i srednjih škola, oko 700 nastavnog osoblja i roditelja.

Karan je potvrdio da se u Republici Srpskoj sprovodi kontrola oružja straljačkih klubova, koja se, kako je rekao, vrši redovno, a sada će biti pojačana.