Revizor je skrenuo pažnju na to da su tekuće obaveze rudnika veće od tekuće imovine za iznos od 24,6 miliona maraka.

„Ovaj indikator ukazuje na postojanje potencijalnih problema vezanih za nemogućnost servisiranja tekućih obaveza u toku redovnih aktivnosti kroz naplatu potraživanja u dogovorenim rokovima i iznosima“, upozorio je revizor.

Kako je navedeno u revizorskom izvještaju ovog preduzeća za prošlu godinu, od navedenog iznosa su najznačajniji abitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu po tužbi „Elektrogospodarstva Slovenija“ koji iznosi 1,4 milijarde maraka.

„Navedeni odštetni zahtjev se odnosi na tužbu protiv RiTA Ugljevik za neisporučenu električnu energiju, kao i obračunate zatezne kamate na vrijednost neisporučene električne energije u periodu od 1995. godine, te na dopunu tužbenog zahtjeva na ime sredstava uloženih u izgradnju RITE Ugljevik“, navedeno je u Izvještaju.

Kada je u pitanju bilans uspjeha, RiTE su 2020. godinu završile sa dobitkom od 1,5 miliona maraka, dok im je prihod iznosio 149,7 miliona KM.

To preduzeće je prije prošlogodišnjeg dobitka tri godine uzastopno poslovalo sa gubitkom, pa su tako pretprošlu godinu završili u minusu od 4,2 miliona KM, 2018. sa gubitkom od 3,2 miliona maraka, a 2017. godinu su završili sa gubitkom od 6,7 miliona KM.

Podsjetimo, Uprava Rudnika je planom poslovanja za ovu godinu predvidjela smanjenje broja radnika za više od 200, ali u Sindikalnoj organizaciji preduzeća tvrde da od toga nema ništa, te da niko i ne zna koliko radnika ovo preduzeće ima.

Prema podacima iz finansijskog izvještaja RiTE „Ugljevik“ je na kraju prošle godine imao 1.913 radnika, a planom poslovanja za ovu godinu, predviđeno je da preduzeće na kraju godine ima 1.790 zaposlenih.

Naveli su i da planiraju smanjiti troškove reprezentacije, službenih putovanja, angažovanja zaposlenih na određeno vrijeme i po ugovoru o djelu, troškove kancelarijskog materijala, korišćenje službenih telefona, te ostale troškove koji nisu direktno vezani za djelatnost kako bi se ispoštovao zaključak Vlade RS kojim se od javnih preduzeća traži smanjenje ukupnih troškova od 10 odsto u finansijskim planovima za 2021. godinu.

Ukupni prihodi koje RiTE planira u ovoj godini iznose 168 miliona KM i veći su u odnosu na rebalans plana za 2020. godinu, dok su planirani rashodi od 163,7 miliona KM i viši su za 10 odsto od rebalansiranih rashoda za 2020. godinu.

RiTE u ovoj godini planira dobitak 4,2 miliona KM, navodi se u planu.