Naime, „RiTE Ugljevik“ neophodan je kredit za finansiranje obrtne imovine te traže od banaka isplatu sedam miliona maraka odjednom u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Za taj kredit spremni su da plate troškove kamata i obrade kredita u iznosu od 743.000 KM.

Da će vratiti kredit u roku od 48 mjeseci garantuju sa isto toliko svojih, ali i mjenica izdatih od Matičnog preduzeća ERS.

Spremni su da založe i mašine koje imaju, odnosno tri bagera i drobilicu.

„Banka koja ponudi druge uslove od navedenih, biće diskvalifikovan sa učešća na tenderu, odnosno njegova ponuda ee biti odbačena kao neprihvatljiva“, navode u „RiTE Ugljevik“.

Rok da banke daju ponudu kredita ovom zavisnom preduzeću ERS ističe 3. septembra ove godine.

„RiTE Ugljevik“ zatražila je početkom aprila ponude kredita za finansiranje tekuće likvidnosti, a tender za nabavku bio je podijeljen na dva lota, prvi za kredit od 2,5 miliona, a drugim lotom tražen je kredit od dva miliona maraka.

Po isteku roka za prijavu banaka u „RiTE Ugljevik“ mogli su samo da konstatuju da nema banke koja je spremna da im da kredit od 2,5 miliona, iako bi za godinu dana na tome zaradila 85.000 KM, koliki su bili predviđeni troškovi kredita. Nabavku po prvom lotu morali su da ponište.

Spas za likvidnost tada su našli u „ASA Banci“ iz Sarajeva koja je bila jedini ponuđač i od koje su uzeli kredit od dva miliona maraka. Troškovi kredita su 54.579 KM.

CAPITAL je nedavno objavio i da je polugodišnji gubitak RiTE „Ugljevik“ čak 18,5 miliona KM. Finansijski izvještaj pokazuje da su im prihodi u ovoj godini pali, dok rashodi ne samo da nisu pratili taj trend, već su, naprotiv, značajno porasli.

„Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ prikazali su da su prošlu godinu završili sa dobiti od 1,52 miliona maraka. CAPITAL je objavio da to nije pokazatelj uspješnog rada, kako se pokušava predstaviti, nego rezultat računovodstvenih tehnika i pozitivnih kursnih razlika, o čemu smo pisali u tekstu „Računovodstvena akrobatika i kurs Jena zaslužni za „uspjeh“ RITE Ugljevik“.