Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske propisana su krivična djela klevete i neovlaštenog objavljivanja i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka.

Poslanici će razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Biće razmatrano obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u 10.00 časova.